:: Sponsored By ::

Kerja Kosong Terkini- Perbadanan Putrajaya

Posted on July 7, 2010 by Purpleroses

Kerja Kosong Terkini- Perbadanan Putrajaya
Tarikh Tutup Iklan : 18 Jul 2010
1. PEMANDU KENDERAAN GRED R3 (KONTRAK)
2. PENOLONG JURUTERA (AWAM/ELEKTRIKAL/MEKANIKAL) GRED J29 (KONTRAK)
3. JURUTEKNIK (AWAM/MEKANIKAL/SENIBINA) GRED J17 (KONTRAK)
4. PEMBANTU PERTANIAN GRED G17 (KONTRAK)
5. AHLI MUZIK GRED B27 (KONTRAK)
6. PEMBANTU TADBIR (PERKERANIAN/OPERASI) GRED N17 (KONTRAK)
7. PEMBANTU PENGUATKUASA GRED N17 (KONTRAK)
8. JURUTERA (AWAM) GRED J41 (KONTRAK)
9. ARKITEK GRED J41 (KONTRAK)
10. PEGAWAI PENILAIAN GRED W41 (KONTRAK)


Syarat-syarat Permohonan;
1)Permohonan adalah dipelawa kepada Warganegara Malaysia

2)Had Umur (Pada tarikh iklan ditutup)
•Calon-calon lantikan terus hendaklah berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan.
•Had umur calon yang sedang berkhidmat dengan kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan adalah tidak melebihi 50 tahun. Manakala had umur calon yang memohon bagi Kenaikan Pangkat Secara Lantikan (KPSL) adalah tidak melebihi 54 tahun pada tarikh lantikan.

3)Penaklukan di bawah syarat Skim Perkhidmatan :
Mereka yang dilantik adalah tertakluk kepada syarat-syarat skim perkhidmatan berkenaan yang sedang berkuatkuasa serta pindaannya dibuat ke atasnya dari masa ke semasa.

4)Kelayakan Terperinci dan Proses Permohonan Mengikut Jawatan Adalah Seperti Berikut:-
•SEMUA permohonan perlu dibuat terus secara ON-LINE.
•Bagi pemohon daripada pegawai-pegawai yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan, Badan Berkanun dan Pihak Berkuasa Tempatan, perlulah mengisi borang ON-LINE dan mengemukakan maklumat terperinci mengenai perkhidmatan masing-masing yang dibuat melalui Ketua Jabatan berdasarkan Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Perbadanan Putrajaya (Pelantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan 2009). Dokumen-dokumen tersebut hanya perlu di bawa semasa TEMUDUGA sahaja.


Cara Memohon
•Semak kelayakan yang diperlukan untuk jawatan yang ingin dipohon pada Senarai Jawatan.
•Calon-calon yang hendak memohon dikehendaki membuat permohonan secara ONLINE

•Calon dihadkan kepada TIGA(3) jawatan sahaja.
Taraf Jawatan:
•Semua jawatan yang ditawarkan adalah bertaraf KONTRAK.

PENTING:
Hanya calon yang disenaraipendek akan dipanggil temuduga .
•Hanya pemohon yang layak selepas tapisan dan disenarai pendek sahaja akan dipanggil untuk ditemuduga. Pemohon-pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas 12 bulan dari tarikh tutup iklan hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya.0 Responses to "Kerja Kosong Terkini- Perbadanan Putrajaya":

 

This Template is Brought to you by : AllBlogTools.com blogger templates

Blogger Templates