:: Sponsored By ::

Kerja Kosong Terkini- MATRADE

Posted on July 5, 2010 by Purpleroses

Jawatan kosong Matrade
Tarikh tutup permohonan : 19 Julai 2010
1. Pegawai Teknologi Maklumat Gred F41
2. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi Gred E27
3. Juruteknik Komputer Gred FT17
4. Pembantu Tadbir (P/O) Gred N17
5. Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F291. Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F41 (Kontrak)
Syarat Kelayakan:
a) Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
b)Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
c)Ijazah Sarjana dalam bidang Sains Komputer, Teknologi Maklumat atau KejuruteraanKomputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
d) Ijazah Doktor Falsafah (Ph.D) dalam bidang Sains Komputer, Teknologi Maklumat atau Kejuruteraan Komputer yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
e) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


2. Penolong Pegawai Ehwal Ekonomi, Gred E27 (Kontrak)
Syarat Kelayakan:
a) Diploma dalam bidang yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
b)Diploma Ikhtisas dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada isntitusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
e) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


3. Juruteknik Komputer, Gred FT17 (Kontrak)
Syarat Kelayakan:
a) Sijil Pelajaran Malaysia serta lulus subjek Elektrik atau Elektronik atau Teknologi Maklumat pada peringkat perperiksaan tersebut yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; atau
b)Sijil dalam bidang Teknologi Maklumat atau Prosesan Data yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
c)Sijil dalam bidang Kejuruteraan Elektronik (Komputer) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada politeknik-politeknik tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
e) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


4.Pembantu Tadbir (Perkeranian/Operasi), Gred N17 (Kontrak)
Syarat Kelayakan:
a) Sijil Pelajaran Malaysia serta kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
b) Kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

5.Penolong Pegawai Teknologi Maklumat, Gred F29 (Kontrak)
Syarat Kelayakan:
a) Diploma Sains Komputer atau Teknologi Maklumat yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; atau
b)Diploma bidang Kejuruteraan Elektronik (Komputer) yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi tempatan atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan
c) Lulus Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.


CATATAN AM
1.Pemohon- pemohon yang tidak menerima sebarang jawapan selepas enam (6) bulan dari tarikh iklan ditutup hendaklah menganggap permohonan mereka tidak berjaya. Tiada makluman bersurat akan dikeluarkan oleh pihak MATRADE.
2.Pemohon yang mempunyai kelayakan ijazah dari Institusi Luar Negara dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah mengemukakan surat pengiktirafan pihak Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA).


---------------------------------------------------------


0 Responses to "Kerja Kosong Terkini- MATRADE":

 

This Template is Brought to you by : AllBlogTools.com blogger templates

Blogger Templates